Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. U kunt ook telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT. Voor het KNMT kunt u terecht op www.knmt.nl.

tandarts-kesteren-09--kopie-

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over de behandeling of informatie verstrekking, laat het ons dan weten. Een gesprek kan vaak al verhelderend werken en veel onduidelijkheden wegnemen, we zullen het probleem zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat we er samen niet uit komen. U kunt dan contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt en biedt de mogelijkheid voor bemiddeling of een formele klachtbehandeling. We leggen kort deze mogelijkheden aan u uit:

  • Bemiddeling
    Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
  • Formele klachtenbehandeling
    Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.